Giấy Phép Kiểm Nghiệm

Kết Quả Kiểm Nghiệm

1
2
3

Theo kết quả xà phòng thiên nhiên Meison:

Không nhiễm kim loại nặng cho thấy nguồn nguyên liệu và dụng cụ sạch tinh khiết.

Không nhiễm khuẩn E.Coli và Coliforms (sự hiện diện của chúng được dùng để chỉ thị khả năng hiện diện của các loài VSV khác và khả năng bị ô nhiễm).

pH đạt chuẩn không dư kiềm ăn da.

Cùng với không thành phần độc hại đảm bảo an toàn tuyệt đối.